Erhvervscoaching

Personlig udvikling, klarhed, handlekraft og resultater

Businesscoaching er et effektivt værktøj til udvikling af personligt lederskab. Coaching udvikler evnen til selvledelse og selv-anerkendelse samt evnerne til at lede og inspirere sig selv og andre. Erhvervscoachen fungerer som en personlig og fortrolig sparringspartner, der assisterer lederen eller medarbejderen i personlig udvikling for derigennem at skabe klarhed, handlekraft og helt ekstraordinære resultater til gavn for virksomheden, lederen og medarbejderen.

 

Samarbejdet omkring erhvervscoaching tilrettelægges som et målrettet og skræddersyet udviklingsforløb over tid eller som enkeltstående sessioner efter behov.

 

Enhver medarbejder har et unikt talent. Talent er ikke kun, hvad man gør, men i høj grad også måden man gør det på. Det kræver mulighed for udfoldelse.

 

Med udgangspunkt i medarbejderens ønsker og behov tilbydes:

  • Selv-anerkendelse
  • Selvledelse
  • Motivation og værktøjer til at nå målet
  • Udfordring af begrænsende normer, vaner og tankemønstre
  • Gør gode medarbejdere endnu bedre
  • Skabe flere og bedre resultater
  • Fastholde fokus
  • Struktur, herunder også kalender- og opgavestyring