Erhvervscoaching

Personlig udvikling, klarhed, handlekraft og resultater

Businesscoaching er et effektivt værktøj til udvikling af personligt lederskab. Via samtalerne udvikler du evnen til selvledelse og selv-anerkendelse samt evnerne til at lede og inspirere dig selv og andre. Erhvervscoachen fungerer som din personlig og fortrolig sparringspartner, der assisterer dig i din personlige udvikling for derigennem at skabe klarhed, handlekraft og helt ekstraordinære resultater til gavn for både dig selv og for virksomheden.

 

Samarbejdet omkring erhvervscoaching tilrettelægges som et målrettet og skræddersyet udviklingsforløb over tid eller som enkeltstående sessioner efter behov.

 

Du har et unikt talent! Talent er absolut ikke kun, hvad du siger - men det du gør, og i høj grad måden du gør det på. Mindre snak, mere handling – handling skaber forvandling…

 

Med udgangspunkt i dine ønsker og behov tilbydes:

  • Selv-anerkendelse
  • Selvledelse
  • Motivation og værktøjer til at nå målet
  • Udfordring af begrænsende normer, vaner og tankemønstre
  • Balance gennem planlægning og prioritering
  • Skabe bedre resultater
  • Fastholde fokus
  • Struktur, herunder også kalender- og opgavestyring

Jeg tilbyder også ejer-leder forløb – til dig som ejer virksomheden eller er leder af en afdeling – til dig som gerne vil opsøge/pleje flere kunder, skabe tid til nye idéer og fremtidens strategi, være mere tro overfor egne aftaler – i stedet for at drifte og ”slukke brande”. Altså selv sætte arbejdsdagens dagsorden – frem for at omgivelserne sætter din dagsorden.