Hvad er Enneagrammet?

Ordet Enneagram stammer fra det græske ord enna (9) og gram(model). Det henviser til de ni forskellige Enneagramtyper, kendetegnet ved tallene 1 til 9. Hvert tal repræsenterer ét ud af ni verdenssyn samt en basistype, der beskriver dine nøglemotiver for din personlighed, din tænkemåde, dine følelser og dine handlinger. Disse vil have indflydelse på din personlighed, såvel som din måde at tænke, føle og handle på.


Enneagrammet giver dig nyttig vejledning til din selvudviklingsrejse, til opbygning af relationer, konfliktløsning og forbedring af teamdynamikker. Det har imidlertid ikke til hensigt at sætte dig i bås, begrænse dig eller kategorisere dig. Som individ er du mere kompleks, unik og speciel end det, som din Enneagramtype afspejler. Mens din Enneagramtype vil forblive den samme hele livet igennem, så kan karakteregenskaberne for din type blive enten mindre tydelige eller mere udtalte, efterhånden som du udvikler dig.


Enneagrammet er en model med 9 arketyper. Modellen har et omfattende indhold og giver en dyb indsigt i dig selv og andre. Du vil opleve, at nogle dele af rapporten har betydning for dig på forskellige tidspunkter i dit liv, og at visse aspekter ved din type kan være mere eller mindre udtalte afhængig af tidspunktet eller omstændighederne i dit liv.

 

Copyright 2010-2022 Integrative Enneagram Solutions

 

Hvad kan Enneagrammet bruges til?

Enneagrammet bruges ofte som et værktøj til personlig udvikling, selvforståelse og forbedring af relationer ved at identificere din egen type og lære at arbejde med dine træk og tendenser. Enneagrammet giver dig ikke kun en beskrivelse af, hvordan du er. Du får også at vide, hvordan du både kan udvikle dig, udnytte dit potentiale mest muligt fremadrettet, og hvordan du håndterer stress ud fra din type. I coaching bruges Enneagrammet også for at hjælpe med at overvinde begrænsende adfærdsmønstre og opnå personlige mål.

 

 

Den korte version:
Enneagrammet handler om hvorfor du gør, som du!

 

 

Kort beskrivelse af hver af de ni Enneagramtyper:

 

Type 1: Disciplineret Perfektionist

 • Kendetegn: Perfektionistisk, selvkritisk, pligtopfyldende.
 • Motivation: At opnå perfektion og retfærdighed.
 • Styrker: Ordenssans og ansvarlighed.
 • Udfordringer: Selvkritik og tendens til at være kritisk over for andre.

Type 2: Betænksom Hjælper

 • Kendetegn: Plejende, hjælpsom, omsorgsfuld.
 • Motivation: At blive elsket og værdsat.
 • Styrker: Empati og omsorg for andre.
 • Udfordringer: Over-identifikation med andres behov.

Type 3: Effektiv Udretter

 • Kendetegn: Ambitiøs, målrettet, resultatorienteret.
 • Motivation: At opnå anerkendelse og succes.
 • Styrker: Handlekraft og effektivitet.
 • Udfordringer: Tendens til at være arbejdsnarkoman og overfladisk.

Type 4: Intens Individualist

 • Kendetegn: Følsom, kreativ, unik.
 • Motivation: At finde egen identitet og betydning.
 • Styrker: Dybde og kreativitet.
 • Udfordringer: Tendens til melankoli og følelsesmæssig uro.

Type 5: Stille Specialist

 • Kendetegn: Analytisk, reserveret, intellektuel.
 • Motivation: At forstå verden gennem viden og observation.
 • Styrker: Intellektuel dygtighed og objektivitet.
 • Udfordringer: Tendens til at være distanceret og isoleret.

Type 6: Loyal Skeptiker

 • Kendetegn: Ængstelig, loyal, bekymret.
 • Motivation: At finde sikkerhed og stabilitet.
 • Styrker: Pålidelighed og omsorg for fællesskabet.
 • Udfordringer: Tendens til at være bekymret og frygtsom.

Type 7: Entusiastisk Visionær

 • Kendetegn: Optimistisk, livlig, eventyrlysten.
 • Motivation: At undgå smerte og søge glæde og oplevelser.
 • Styrker: Kreativitet og positivitet.
 • Udfordringer: Tendens til at undgå ubehagelige følelser.

Type 8: Aktiv Udfordreren

 • Kendetegn: Stærk, beslutsom, beskyttende.
 • Motivation: At opretholde kontrol og beskytte svage.
 • Styrker: Lederskab og handlekraft.
 • Udfordringer: Tendens til at være konfronterende og dominerende.

Type 9: Tilpassende Fredsskaber

 • Kendetegn: Tålmodig, fredelig, konfliktsky.
 • Motivation: At undgå konflikter og opnå harmoni.
 • Styrker: Evne til at forbinde og skabe ro.
 • Udfordringer: Tendens til at undgå egne behov og konflikter.

 

De fleste mennesker har træk fra flere Enneagramtyper, men de har ofte én primær type, der bedst beskriver deres personlighed og motivationer.


Her er nogle af de vigtigste anvendelser af Enneagrammet:

 • Selvindsigt: Enneagrammet kan hjælpe dig med at forstå dine dybere motivationer, frygt, ønsker og adfærdsmønstre. Dette kan føre til øget selvbevidsthed og selverkendelse. Skabe forståelse for dine prioriteringer og livsvalg.
 • Personlig udvikling: Ved at opdage din Enneagramtype kan du arbejde på at forbedre personlige svagheder, udvikle styrker og arbejde med at blive en mere afbalanceret og integreret person.
 • Forbedring af relationer: Enneagrammet kan hjælpe med at forstå andres adfærd og hvordan forskellige typer kommunikerer, reagerer og forholder sig til konflikter. Dette kan forbedre relationer og samarbejde, især i arbejdsteam eller parforhold.
 • Konflikthåndtering: Når man forstår de forskellige Enneagramtyper, kan man bedre forstå, hvorfor konflikter opstår, og hvordan de bedst kan løses.
 • Ledelse og teambuilding: Lederne kan bruge Enneagrammet til at forstå styrkerne og svaghederne ved hvert medlem af deres team og til at skabe mere harmoniske og produktive arbejdsmiljøer.
 • Stresshåndtering: Enneagrammet giver indblik i, hvordan forskellige personlighedstyper reagerer på stress, og det kan hjælpe en person med at udvikle sunde strategier til stresshåndtering.
 • Åndelig vækst: Selvom Enneagrammet ofte bruges i en psykologisk kontekst, har det også dybe rødder i åndelige traditioner. Mange mennesker finder, at det er et nyttigt redskab i deres åndelige rejse.

 

Hvordan og hvor kan virksomheder drage fordel af Enneagrammet:

 

 • Teambygning og teamforståelse: Virksomheder kan bruge Enneagrammet til at få en dybere forståelse af deres medarbejderes personligheder og motivationsfaktorer. Dette kan hjælpe med at forbedre kommunikationen og samarbejdet på arbejdspladsen.

  Ved at forstå de forskellige Enneagramtyper i et team kan man arbejde mod en dybere forståelse og accept af hinandens styrker og svagheder. Dette kan føre til en mere harmonisk arbejdsatmosfære.
 • Konflikthåndtering: Enneagrammet kan hjælpe med at identificere potentielle konfliktpunkter mellem medarbejdere med forskellige personlighedstyper.

  Virksomheder kan bruge denne viden til at udvikle strategier til konflikthåndtering og teambuilding. Enneagramtypen kan hjælpe med at adressere og afhjælpe konflikter, inden de eskalerer.
 • Ledelsesudvikling: Ledere kan bruge Enneagrammet til at forstå deres egen personlighed og ledelsesstil samt at tilpasse deres ledelsesmetoder til de enkelte medarbejdere.
 • Rekruttering og ansættelse: Når man søger efter den rette kandidat til en stilling, kan Enneagrammet hjælpe med at finde en person, hvis naturlige styrker matcher jobkravene.

  Under rekrutteringsprocessen kan virksomheder bruge Enneagrammet som en supplerende vurdering for at finde kandidater, der passer godt til stillingen og virksomhedskulturen.
 • Personlig udvikling og træning: Virksomheder kan tilbyde Enneagram-træning og workshops til medarbejdere for at hjælpe dem med at forbedre deres selvbevidsthed og personlige udvikling. Dette kan bidrage til at øge medarbejdernes præstation og trivsel.
 • Karriererådgivning: Enneagrammet kan bruges til at hjælpe medarbejdere med at identificere deres styrker, svagheder og karrieremål. Dette kan være nyttigt i forbindelse med karriererådgivning og udviklingsplanlægning.
 • Personlig udvikling: Virksomhedsledere kan bruge Enneagrammet til at identificere medarbejdernes udviklingsbehov og skræddersy træningsprogrammer eller mentoring-tiltag til den enkelte.
 • Kommunikation: Enneagrammet kan give indsigt i, hvordan forskellige typer kommunikerer og, hvad der motiverer dem. Dette kan hjælpe ledere og medarbejdere med at forbedre deres kommunikationsfærdigheder og skabe klarere budskaber.
 • Lederskabsudvikling: Ledere kan bruge Enneagrammet til at forstå deres egne ledelsesstile og identificere områder, hvor de kan vokse og udvikle sig.
 • Kundeforståelse: For virksomheder, der arbejder direkte med kunder, kan Enneagrammet bruges til at forstå kundens motivationer, behov og ønsker, hvilket kan føre til en bedre service og stærkere kunderelationer.
 • Forandring og transformation: Når virksomheder gennemgår forandringer, kan Enneagrammet hjælpe med at forstå, hvordan forskellige typer reagerer på forandring, og hvad der kan hjælpe dem med at tilpasse sig bedre. 

 

Hvorfor bruge Enneagrammet?

Enneagrammet er et fantastisk, dybt og konkret værktøj til selvindsigt. Enneagrammet hjælper dig til at forstå, hvem du er og hvem andre er og hvorfor vi agerer, føler og tænker som vi gør. Det adskiller sig fra andre modeller om personlighedstyper ved både at beskrive vores adfærd samt forklare baggrunden for den adfærd vi har.


En standard Enneagramrapport:

Beskriver din basistype inkl. dine styrker, svagheder, perspektiver og blindspots. Den beskriver din undertype og udtrykmåder samt din selvindsigt og balance. Derudover får du et øjebliksbillede på dit stressniveau/en stressprofil.


Til alle punkterne er der beskrevet udviklingstips.


Jeg anbefaler, at standard rapporten følges op af 1 times coaching til gennemgang af rapporten.


Pris for 20 siders standard rapport kr. 450,- plus moms.
Pris for 20 siders standard rapport incl. 1 times coaching feed-back kr. 1.450,- plus moms.


En professionel Enneagramrapport:

Beskriver din basistype inkl. dine styrker, svagheder, perspektiver og blindspots. Den beskriver din undertype og udtrykmåder samt din selvindsigt og balance. Derudover får du et øjebliksbillede på dit stressniveau/en stressprofil.

 

Til alle punkterne er der beskrevet udviklingstips.

 

Udover ovennævnte beskriver den professionelle rapport også din leder- og kommunikationsstil, din reaktion i konflikter samt din teamadfærd.


Jeg anbefaler, at den professionelle rapport følges op af 1½ times coaching til gennemgang af rapporten.


Pris for 42 siders professionel rapport kr. 900 + moms
Pris for 42 siders professionel rapport incl. 1½ coaching feed-back kr. 2.600,- plus moms.


Bestilling af Enneagram rapport:

Ring eller skriv til mig så sender jeg et link til testen indenfor max. 24 timer.
Bestiller du pr. mail skal du oplyse firmanavn, for- og efternavn samt mailadresse på personen.


Er du privatperson betaler du for testen samtidig med du bestiller. Beløbet overføres på MobilePay til 4078 992.